25/04/2013

0 Komantářů

Co je to osobní bankrot?

Osobní bankrot, osobni bankrot

Tento krátký článek je věnován pojmu „osobní bankrot“. S tímto pojmem se můžete setkat jak v nabídkách různých firem zabývajících se finančním a dluhovým poradenstvím, tak na diskuzních fórech, kde se lidé o možnosti oddlužení snaží informovat.

Zobrazit celý článek

25/04/2013

0 Komantářů

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Oddlužení, splátkový kalendář

Oddlužení plněním splátkového kalendáře je definováno v §398 odst. 3 zákona číslo 182/2006 O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Tento článek Vám poskytne stručné informace o institutu oddlužení plněním splátkového kalendáře, o době trvání, jakým způsobem se určí výše měsíční částky a jak probíhá přerozdělování měsíční splátky mezi věřitele.

Zobrazit celý článek

04/05/2013

1 Komentář

Výhody oddlužení = osobního bankrotu = insolvence

Vyhody_oddluzeni_osobni-bankrot_insolvence

Tento článek se věnuje výhodám oddlužení neboli osobního bankrotu. Tyto výhody vycházejí ze zákona číslo 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Některé výhody oddlužení (osobního bankrotu) jsou doplněny citací přímo z insolvenčního zákona. Také zde naleznete jednoduché srovnání s jinými způsoby, jak se vypořádat s nepříznivou finanční situací.

Zobrazit celý článek

01/05/2013

1 Komentář

Oddlužení = osobní bankrot = insolvence

Oddlužení, insolvence, osobní bankrot

Oddlužení, veřejně známé pod pojmem osobní bankrot, nebo insolvence, je jeden ze tří možných způsobů, jak řešit situaci, kdy se dlužník ocitá v úpadku, nebo hrozícím úpadku. Jinými slovy, ocitá se v situaci, kdy nezvládá splácet své závazky a nebo tato situace reálně hrozí.

Zobrazit celý článek

01/05/2013

39 komentářů

Oddlužení (osobní bankrot) manželů

Oddlužení manželů, osobní bankrot manželů, insolvence manželů

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nikterak necharakterizuje, jak by mělo být postupováno v případech, kdy se chce oddlužit domácnost, tedy za situace, kdy se chtějí oddlužit oba dva manželé. Stávající judikatura a soudní praxe postupem času došla k následujícím záměrům.

Zobrazit celý článek

22/03/2013

0 Komantářů

Zadlužte se rozumně – 17 základních pravidel

desatero-oddlužení

Přinášíme Vám 17 základních pravidel, které Vám pomůžou ve světě finančních nástrah. Měli byste je nejen znát, ale i se jimi řídit.

Zobrazit celý článek

22/03/2013

0 Komantářů

Jak získat výpis z Rejstříku trestů?

dluhy.org - výpis z rejstříku trestů

Výpis z Rejstříku trestů je veřejná listina, ve které se uvádějí všechny Vaše záznamy z Rejstříku trestů. Nebo-li údaje o všech nezahlazených odsouzeních a o průběhu výkonu uložených trestů. V současné době má člověk vícero možností, jak si výpis obstarat.

Zobrazit celý článek

22/03/2013

0 Komantářů

Kde nechat ověřit podpisy?

DLUHY.ORG  - Ověření podpisů

Veřejnost se poměrně často ale mylně domnívá, že ověření může provést jen notář resp. notářský úřad. Existují ale i jiné možnosti.

Zobrazit celý článek

22/03/2013

0 Komantářů

Seznam Krajských soudů

Přinašíme Vám seznam krajský soudů v ČR. Tento seznam je zde uváděn především pro občany, kteří chtějí požádat o oddlužení, jinými slovy osobní bankrot nebo insolvenci a právě na jeden z níže uvedených soudů je třeba insolvenční návrh s přiloženým návrhem na povolení oddlužení zaslat.

Zobrazit celý článek

25/01/2013

0 Komantářů

Články pro tuto sekci se připravují

Články pro tuto sekci se připravují

Zobrazit celý článek