25/01/2013

0 Komantářů

Články pro tuto sekci se připravují

Články pro tuto sekci se připravují

Zobrazit celý článek

25/01/2013

20 komentářů

Oddlužení (osobní bankrot) podnikatelů / OSVČ

Osobní bankrot, osobni bankrot

Původní výklad zákona číslo 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) se stavěl k oddlužení podnikatelů negativně. Postupem času se však tento pohled na základě změn měnil. Změnu pohledu zapříčinily změny v judikatuře vycházející z usnesení Vrchního a Nejvyššího soudu ČR.

Zobrazit celý článek

05/01/2013

0 Komantářů

Judikatura – 6 (oddlužení manželů, osobní bankrot manželů, insolvence manželů)

judikatura - oddlužení manželů, insolvence manželů, osobní bankrot manželů

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům : Podle ust. § 395 odst. 1 insolvenčního zákona zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota […]

Zobrazit celý článek

05/01/2013

0 Komantářů

Judikatura – 5 (oddlužení manželů, osobní bankrot manželů, insolvence manželů)

judikatura - oddlužení manželů, insolvence manželů, osobní bankrot manželů

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Podle ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona je dlužník při oddlužení plněním splátkového kalendáře povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou […]

Zobrazit celý článek

05/01/2013

0 Komantářů

Judikatura – 4 (oddlužení manželů, osobní bankrot manželů, insolvence manželů)

judikatura - oddlužení manželů, insolvence manželů, osobní bankrot manželů

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v části napadené odvoláními i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je odůvodněno. Podle § 405 odst. 1 a 2 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v případě uvedeném […]

Zobrazit celý článek

05/01/2013

0 Komantářů

Judikatura – 3 (oddlužení manželů, osobní bankrot manželů, insolvence manželů)

judikatura - oddlužení manželů, insolvence manželů, osobní bankrot manželů

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Insolvenční soud schválí oddlužení, neshledá-li důvody k vydání rozhodnutí podle § 405 (§ 406 odst. 1 IZ). Podle § 405 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak […]

Zobrazit celý článek

05/01/2013

0 Komantářů

Judikatura – 2 (oddlužení manželů, osobní bankrot manželů, insolvence manželů)

judikatura - oddlužení manželů, insolvence manželů, osobní bankrot manželů

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům: Podle § 389 odst. 1 IZ dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením. Podle § 392 odst. 3 IZ osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako […]

Zobrazit celý článek

05/01/2013

0 Komantářů

Judikatura – 1 (oddlužení manželů, osobní bankrot manželů, insolvence manželů)

judikatura - oddlužení manželů, insolvence manželů, osobní bankrot manželů

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům: Podle § 389 odst. 1 IZ dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením. Podle § 392 odst. 3 IZ osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako […]

Zobrazit celý článek

01/01/2013

0 Komantářů

Články pro tuto sekci se připravují

Článek se připravuje Tento článek bude obsahovat rady a stručný postup jak se vypořádat s dluhy. Článek se připravuje.

Zobrazit celý článek