Kde nechat ověřit podpisy?

22/03/2013

Oddlužení

Ověřování podpisů. Veřejnost se poměrně často, ale mylně domnívá, že ověřování podpisů může provést jen u notáře resp. u notářského úřadu. Existují ale i jiné možnosti. Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou provádí:

 

 • Hospodářská komora České republiky,
 • krajské úřady,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • obecní úřady,
 • úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst,
 • úřady městských částí hlavního města Prahy,
 • újezdní úřady,
 • ověření podpisu (listiny) advokátem,
 • ověření podpisu (listiny) notářem,
 • ověření podpisu na kterékoliv pobočce České pošty (tlačítko czechpoint na vyvolávacím systému).

 

Neplatí tak nutnost ověřovat podpisy pouze u notáře, jak se stále mezi lidmi traduje. Ověřené podpisy budou platné i v případě, kdy ho ověří advokát, nebo zaměstnanec České pošty či ověření podpisu proběhne na městském úřadě.

, , ,
 • Napiš komentář