Oddlužení = osobní bankrot = insolvence

01/05/2013

Oddlužení

Oddlužení, veřejně známé pod pojmem osobní bankrot, nebo insolvence, je jeden ze tří možných způsobů, jak řešit situaci, kdy se dlužník ocitá v úpadku, nebo hrozícím úpadku. Jinými slovy, ocitá se v situaci, kdy nezvládá splácet své závazky anebo tato situace reálně hrozí.

Vedle zmiňovaného oddlužení najdeme v insolvenčním zákoně také pojem konkurz, který je univerzálním způsobem řešení úpadku všech dlužníků a reorganizaci, která je speciálním způsobem řešení úpadku dlužníků – podnikatelů.

Oddlužení je tedy třetím možným způsobem řešení úpadku a je určeno pro fyzické osoby, nepodnikatele, jinak řečeno spotřebitele (zaměstnance). Oddlužení je definováno v zákoně o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb., konkrétně HLAVA (V) – ODDLUŽENÍ v paragrafech §389 až §418.

Insolvenční zákon rozlišuje dvě zcela rovnocenné formy oddlužení dlužníka:

  1. Zpeněžením majetkové podstaty, nebo
  2. plněním splátkového kalendáře.


Oddlužení formou zpeněžením majetkové podstaty:
Pokud se věřitelé rozhodnout řešit úpadek dlužníka jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty, postupuje se obdobně jako při zpeněžení majetkové podstavy v konkurzu. Prodej majetkové podstaty probíhá především veřejnou dražbou, soudní dražbou anebo prodejem mimo dražbu včetně zpeněžením jedinou smlouvou. Zpeněžení majetkové podstaty se přitom týká také majetku, který dlužník nabyl až do okamžiku zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku.

Majetek, který dlužník nabyl později, včetně jeho budoucích příjmů, se již oddlužení formou zpeněžením majetkové podstaty netýká!!!


Oddlužení formou splátkového kalendáře:
Při oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou pohledávky nezajištěných věřitelů spláceny v měsíčních splátkách realizovaných po dobu 5 let. Měsíční splátka je vypočtena ve stejném rozsahu, v jakém mohou být uspokojeny přednostní pohledávky, například při exekuci. Jak vypočítat měsíční splátku pro oddlužení formou splátkového kalendáře se dočtete v článku: Oddlužení – výpočet měsíční splátky.


Jaká forma oddlužení bude zvolena?

O tom, jaký způsob oddlužení bude zvolen, rozhodují věřitelé (§402 insolvenčního zákona). Pro dlužníky – právnické osoby bez budoucích pravidelných měsíčních příjmů lze předpokládat, že bude zvolena forma jednorázového zpeněžení majetkové podstaty. Pro fyzické osoby s pravidelným měsíčním příjmem je reálnější oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Hledáte výhodné řešení vašich dluhů? Zkuste finanční recenze, nebo recenze půjček.


autor: Dluhy.org

, ,
Komentáře
  • Petr tymrak 11/02/2016 at 17:41

    Dobrý den chtěl bych nějaké řady ohledně inyolvence

  • Napiš komentář