Oddlužení plněním splátkového kalendáře

25/04/2013

Oddlužení

Oddlužení plněním splátkového kalendáře je definováno v §398 odst. 3 zákona číslo 182/2006 O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

Plnění splátkového kalendáře probíhá obvykle po dobu pěti let, nehledě na to, zda dlužník zaplatí schváleným oddlužením očekávané plnění například ve výši 30%, 55% či 70%. Výjimkou je situace, kdy dlužník uspokojí všechny své nezajištěné pohledávky uvedené ve schváleném splátkovém kalendáři v plné výši, tedy ve 100%. V takovém případě oddlužení splněním splátkového kalendáře a tím pádem i celé insolvenční řízení končí předčasně. Více §413 insolvenčního zákona.

Oddlužení, splátkový kalendář


Dlužníkovi není dána možnost výběru částky, kterou bude svým nezajištěným věřitelům splácet a částku, kterou si ponechá pro vlastní potřebu. Částka pro oddlužení je dlužníku stanovena ve stejném rozsahu, jako jsou při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojovány přednostní pohledávky. Více informací naleznete v článku Oddlužení – výpočet měsíční splátky.

Tuto zabavitelnou částku zašle plátce tohoto příjmu (např. zaměstnavatel) k rukám insolvenčního správce. Insolvenční správce od této částky odečte zálohy na odměnu ve výši 750 Kč, paušální částku na hotové výdaje ve výši 150 Kč, plus DPH (pokud je insolvenční správce plátce daně). Zbylou část insolvenční správce přerozdělí mezi nezajištěné věřitelé.

V případě zajištěných věřitelů se jejich pohledávky uspokojí separátně z výtěžku zpeněžení jejich zajištění. To, zda k tomu dojde či nikoliv je na rozhodnutí zajištěných věřitelů. Více v článku oddlužení hypotéky.

O výhodách oddlužení plněním splátkového kalendáře se dočtete zde: Výhody oddlužení = osobního bankrotu = insolvence.

autor: Dluhy.org

,
  • Napiš komentář